تگ های مطالب 'نامه نگاری'

نامه محصولی خطاب به رهبری !

نامه محصولی خطاب به رهبری

۲۸ خرداد ۱۳۸۸ at ۰۳:۰۵ - دیدگاه ها
علیرضا
چند سوال : نامه از کجا درز کرده؟ چه طور شده که افشا شده ؟ اصلا به دفتر رهبری رسیده …
۲۷ بهمن ۸۹ at ۱۱:۱۷
با اینکه اصلا طرفدار احمدی نژاد نیستم و آرزو می کردم موسوی رای بیاره ولی این نامه مسلما جعلیه و …
۳۰ اردیبهشت ۹۰ at ۱۶:۴۸