مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

image034

تصویری دیگر از گسل شمال تهران – به نزدیکی ساختمان ها با گسل دقت کنید

موضوع :

برچسب ها :