مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

image040

حصارک – ساخت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات بر روی گسل شمال تهران

موضوع :

برچسب ها :