مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

image048

اختلاف ۳ متری در منطقه کهریزک ناشی از گسل کهریزک – به ساختمان مجاور آن دقت کنید

موضوع :

برچسب ها :