مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

photoblog3

تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن فرودگاه ها

موضوع :

برچسب ها :