مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

photoblog9

بسته فرودگاه مهرآباد توسط ارتش شاه به دستور بختیار

موضوع :

برچسب ها :