مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / تاریخ به زبان تصویر 1 / allende’s-last-stand_abbasi
Avatar for مهدی عباسی مهر

allende’s-last-stand_abbasi

آخرین تصویر از سالوادر آلنده – رئیس جمهور شیلی – ۱۹۷۳

موضوع :

برچسب ها :