مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / تاریخ به زبان تصویر 1 / kevin-carter-vulture_southe
Avatar for مهدی عباسی مهر

kevin-carter-vulture_southe

نوار جنوبی سودان – روستای آیود – عکس معرو مجله نیوزویک – ۲۰۰۱

موضوع :

برچسب ها :