مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / تاریخ به زبان تصویر 1 / machete-rwanda_abbasimehr
Avatar for مهدی عباسی مهر

machete-rwanda_abbasimehr

چاقوهای بزرگ آدم کشی – رواندا – نسل کشی توتسی ها توسط قوم هوتو – ۱۹۹۴

موضوع :

برچسب ها :