مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

shah_nikson

محمدرضا پهلوی – ثریا همسر محمد رضا و نیکسون

موضوع :

برچسب ها :