مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

shahnixon

ورود نیکسون به تهران

موضوع :

برچسب ها :