مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

۳aa33d78a5f4aecc699eaadc7a23e04a

دورهمی فعالان نرم افرارهای مذهبی

موضوع :

برچسب ها :