مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

mihandost

علی میهن دوست – عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق – سال های ۴۴ تا ۵۱

موضوع :

برچسب ها :