مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

ahmadinejad2

دیدار اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با رئیس جمهور

دیدار اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با رئیس جمهور

موضوع :

برچسب ها :