مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

mashad_azadi_imamreza

ما در این در پی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

موضوع :

برچسب ها :