مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

bitab fatemeh

مادر هنوز سرهایمان طاقت گرد یتیمی ندارد.

موضوع :

برچسب ها :