• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'اسطوره با رانت ، اسطوره با خون'

اسطوره با خون ، اسطوره با رانت

اسطوره من و هزارن نفر دیگر؛  امثال حسن باقری ها، صیادها و کاطمی آشتیانی ها هستند که تا ایران هست نام آنها خواهد ماند؛ نه افرادی که با رانت اسطوره نامیده می شوند!!!!

3 خرداد 1390 at 14:38 - دیدگاه ها