• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'امام خمینی'

ضرورت آزاد اندیشی

19 دی 1388 at 08:25 - دیدگاه ها

انقلاب فرهنگی دوم و نقش علوم انسانی

يكى از مشكلات نظام آموزش عالى ايران نمونه بردارى از الگوهاى غربى است كه در ذات خود داراى تضاد با فرهنگ ايرانى اسلامى مى باشد. براى رهايى از اين مشكل و دستيابى به پيشرفت واقعى و همه جانبه كشور، نيازمند سيستمى آموزشى مطابق با فرهنگ بومى خود هستيم. اما به راستى وزارت علوم دولت دهم در اين […]

25 مرداد 1388 at 03:04 - دیدگاه ها

از غم دوست….

از غم دوست در اين ميکده فرياد کشم دادرس نيست که در هجر رخش دادکشم

داد و بيداد که در محفل ما رندي نيست که برش شکوه برم داد ز بيداد کشم

شاديم داد غمم داد جفا داد و وفا با صفا منت ان راکه به من داد کشم

عاشقم عاشق روي تو نه چيز دگري بار هجران و وصالت به دل شاد کشم

درغمت اي گل وحشي من اي خسرو من جور مجنون ببرم تيشه ي فرهاد کشم

مردم از زندگي بي تو که با من هستي طرفه سري است که بايد بر استاد کشم

سالها مي گذرد حادثه ها مي ايد انتظار فرج از نيمه ي خرداد کشم

13 خرداد 1388 at 09:24 - دیدگاه ها