• معرفی

 • نرم افزار پاتوق کتاب   نرم افزار اذانگو
  پاتوق کتاب
   
  اذانگو
       
  نرم افزار حقوق دانشگاهیان نرم افزار گنجینه
  حقوق دانشگاهیان
  کنجینه
       
  نرم افزار انجمن تخصصی آیفون نرم افزار نقاشی
  آیفون
  نقاشی
       

 

تگ های مطالب 'جوانان'

از کنار مسجد که رد میشدم

از کنار مسجد که رد میشدم کارگر بابت دست به کمر ایستادنش از صاحب کار طلب مزد می کرد. استاد اخلاق از حساب و کتاب میگفت! و جوانان شهر منتظر معجزه ی جهانی شدن . مردی با لباس خاکستری بر بالای منبر می گفت: حق با من و شماست دو دوتا میشه پنج تا .دمتون گرم. زنده باد آزادی…( هیپیپ هورا) اما بر دیوار گلی مسجد با رنگ سرخ نوشته شده بود: حق با من و تو نیست حقیقت فقط خداست.

12 آوریل 2009 at 14:10 - دیدگاه ها