• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست'

این بار هم …..

ما امروز نیازمند امید و انتظار و آمادگی هستیم. محال است خداوند انتظار را به معنی فرافکنی و شانه خالی کردن از ما بپذیرد.

16 مرداد 1388 at 11:03 - دیدگاه ها