• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'دانشگاه تهران'

سلام 16 آذر

آنچه در آن روز گذشت عظمت اعتقاد به يك فكر و يك هدف را بيان مي كند، و در آن روزها پس از 28 مرداد، دولت كودتا، هر روز قدم تازه اي برخلاف  اهداف و آرزوهاي مردم بر مي داتشت. محاكمه دكتر مصدق در جريان بود. سفارت انگليس افتتاح شده و قراربود«دنيس راست» كاردار سفارت به […]

16 آذر 1388 at 05:49 - دیدگاه ها