• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'دورهمی فعالان نرم افزارهای مذهبی'

نهمین دورهمی فعالان نرم افزارهای مذهبی

نهمین دورهمی فعلان نرم افزارهای مذهبی دوشنبه دهم اردیبهشت ساعت چهار تا هشت توی موزه صلح برگزار می شود. بنده هم اگر خدا بخواهد ارائه خواهم داشت.

2 شهریور 1392 at 18:44 - دیدگاه ها