• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'دکتر علی شریعتی'

کلاه سر همه تان گذاشتم و رفتم

” سال چهل، من و جلال رفتیم دیدن آقای خمینی، برای پس دادن بازدید آقا که به مجلس ختم پدرمان آمده بودند. آقای خمینی من و جلال را که می خواستیم پایین اتاق بنشینیم دعوت کرد کنار خودش. ما همین که نشستیم کتاب غرب زدگی را که آن روزها تازه –قاچاقی- درآمده بود و گوشه […]

18 شهریور 1388 at 11:53 - دیدگاه ها