• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'زمین لرزه تهران'

تهران خواهد لرزید؟!

تهران و شعاع 200 کیلومتری اطراف آن هزاران زمین لرزه مخرب را در طول تاریخ شاهد بوده است و این لرزش ها باعث ویرانی….

29 آذر 1396 at 06:51 - دیدگاه ها