• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'سونی اریکسون'

نرم افزار راهنمای همراه (موبایل) دانشگاه قزوین

مهرماه سال جاری بود که برای ورودی های جدید دانشگاه قزوین نرم افزار همراهی رو نوشتم که محتوای اون راهنمای تلفن و مسئولین و پیشینه دانشگاه را در بر داشت

17 اسفند 1387 at 10:16 - دیدگاه ها