• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'فتنه 88'

درباره حماسه 2 خرداد

سید محمد خاتمی به او در 2 خرداد اعتماد شد و رای آورد و تنفیذ شد از سوی………..

1 خرداد 1389 at 12:48 - دیدگاه ها