فیلم منتشر نشده از تعویض ضریح حرم امام رضا با حضور رهبر انقلاب