• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'مدرسه رفاه'

تاریخ به زبان تصویر 2

همان طور که قول داده بودم تعدادی از تصاویر تاریخی کشور عزیزمان  (معاصر) را  در قالب فوتوبلاگ 2 قرار دادم به دلیل تسلط اکثر دوستان به تاریخ معاصر، دیگه توضیحی برای تصاویر نمی گذارم.

10 مهر 1388 at 10:26 - دیدگاه ها