• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'پورمحمدی'

دو کلمه حرف حساب با آقای پورمحمدی

عجب که بعد از سی سال شاهدیم مطبوعات منتصب به مسئولان کشوری ما تبلیغ نستله را با افتخار چاپ می کنند و تابلوهای تبلیغاتی آن در شهرهای شهیدپرور ما می آویزند و در بلاد به اصطلاح کفر لیست تحریم کالاهای صهیونیستی بر دیوار شهرهای اروپا نصب می شود و گروه های مسیحی نستله را قبل از ما تحریم می کنند.

26 بهمن 1387 at 18:06 - دیدگاه ها