• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'کوخ نشین'

صاحبان انقلاب 31 ساله

مشاهده تصاویر زیر برای مرفیهن بی درد و سیاسیونی که دارای بیماری قلبی هستند توصیه نمی شود! اگر همراهی این توده های محروم نبود، حکومت نمی توانست بر قرار باشد

11 بهمن 1388 at 16:48 - دیدگاه ها