• معرفی

 • نرم افزار پاتوق کتاب   نرم افزار اذانگو
  پاتوق کتاب
   
  اذانگو
       
  نرم افزار حقوق دانشگاهیان نرم افزار گنجینه
  حقوق دانشگاهیان
  کنجینه
       
  نرم افزار انجمن تخصصی آیفون نرم افزار نقاشی
  آیفون
  نقاشی
       

 

تگ های مطالب '16 آذر'

سلام 16 آذر

آنچه در آن روز گذشت عظمت اعتقاد به يك فكر و يك هدف را بيان مي كند، و در آن روزها پس از 28 مرداد، دولت كودتا، هر روز قدم تازه اي برخلاف  اهداف و آرزوهاي مردم بر مي داتشت. محاكمه دكتر مصدق در جريان بود. سفارت انگليس افتتاح شده و قراربود«دنيس راست» كاردار سفارت به […]

7 دسامبر 2009 at 05:49 - دیدگاه ها