• نرم افزار حقوق دانشگاهیان
  • نرم افزار اذانگو

 

تگ های مطالب 'nestle'

کمی هم تبلیغ نستله

شركت اصلي نستله اكنون درسرزمین‌های اشغالی در شهرك سديروت است. شهركي كه در شمال غزه ساخته شده است و اكنون مسكن 23000 نفر يهودي از كشورهاي مغرب، ‌اتيوبي و كشورهاي شوروي سابق است.

27 بهمن 1387 at 10:44 - دیدگاه ها