مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / اندیشه / اسطوره با خون ، اسطوره با رانت
Avatar for مهدی عباسی مهر

اسطوره با خون ، اسطوره با رانت

شهید صیاد شیرازی - شهید حسن باقری (فاتحان خرمشهر)

شهید صیاد شیرازی – شهید حسن باقری (فاتحان خرمشهر)

اسطوره من و هزارن نفر دیگر؛  امثال حسن باقری ها، صیادها و کاطمی آشتیانی ها هستند که تا ایران هست نام آنها خواهد ماند؛ نه افرادی که با رانت اسطوره نامیده می شوند!!!!

شب میلاد دخت نبی اکرم برایشان با هزینه بیت المال عزاداری می کنند و اسطوره می خواننش!! در حالی که در همین کشور خانواده امام راحل در ایام نوروز حاضر نشدند شبکه های سراسری سیما سیاه پوش عزای رحلت همسر امام راحل و مادر انقلاب شوند!!!

مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی - بنیان گذار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی - پدر ژنتیک و فناوری سلول های بنیادین ایران

مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی – بنیان گذار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی – پدر ژنتیک و فناوری سلول های بنیادین ایران

قسمتی از سمفونی مقاومت به پاسداشت ۳۳ سال مقاومت دلیرانه ملت انقلابی ایران کاری از مجید انتظامی

[podcast]http://abbasimehr.ir/wp-content/uploads/2011/05/Track02-samf.mp3[/podcast]

درباره علی صیاد شیرازی

درباره حسن باقری

درباره سعید کاطمی آشتیانی