مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

image046

گسل کهریزک و افت پستی و بلندی ناشی از گسلش در منطقه

موضوع :

برچسب ها :