مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

photoblog4

فرار بنی صدر از ایران

موضوع :

برچسب ها :