مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

photoblog6

به سمت مدرسه رفاه – محل اسکان موقت و دیدار های عمومی امام خمینی

موضوع :

برچسب ها :