مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

claybeatles_abbasimehr

محمد علی کلی – بوکسور معروف مسلمان – ۱۹۶۴

موضوع :

برچسب ها :