مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

Omaha-Beach_abbasimehr

ساحل اوماها و نبرد متفقین با آلمان ها – ۶ ژوئن ۱۹۴۴

موضوع :

برچسب ها :