مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / تاریخ به زبان تصویر 1 / Red-Star-Over-Russia_abbasi
Avatar for مهدی عباسی مهر

Red-Star-Over-Russia_abbasi

استالین – دیکتاتور شوروی

موضوع :

برچسب ها :