مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / اندیشه / تا بسترهای دانشگاه ما لیبرالی باشد راه به جایی نخواهیم برد
Avatar for

تا بسترهای دانشگاه ما لیبرالی باشد راه به جایی نخواهیم برد

دانشگاه مبدا همه تحولات است

دانشگاه مبدا همه تحولات است

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت گفت: دانشجوي ما در يك بستر ليبرالي رشد مي كند و بر همين اساس است كه ما ۳۰ سال در حال مبارزه با ساختار دانشگاه هستيم و با وجود بدنه غربگرا در دانشگاه راه به جايي نمي بريم.

مهدي عباسي مهر در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» به بازخواني از عملكرد وزارت علوم در چندين دوره قبل اشاره كرد و اظهار داشت: چالش هاي پيش روي وزارت علوم به يك يا دو دوره قبل باز نمي گردد، بلكه به عنوان يك معماي چالشي براي سيستم آموزشي كشور تبديل شده است و اكنون اين بحث مطرح است كه چه بايد انجام دهيم و از توان موجود به چه شكل استفاده كنيم.


وي با اشاره به پيشينه نظام فكري، فرهنگي و اقتصادي ادامه داد: اين امر به يك يا دو قرن اخير باز نمي گردد، بلكه يك بحث ۱۳، ۱۴ قرني است و به طبع آن يك ثبات نسبي در كشور وجود داشته است و اين امر در عرصه هاي مختلف به خوبي مشهود است و در سده هاي گذشته حضور دانشمندان و بزرگاني را شاهد هستيم كه نشان مي دهد چه بايد انجام دهيم.

عباسي مهر در همين راستا افزود: اما يك وقفه اي به وجود آمد و اين وقفه منشأ آن به دوران قاجار و پهلوي دوم باز مي گردد و در عين حال سيستم آموزشي ما در دوران قاجار منسجم بود، اما در اين دوران با يك رويكردي مواجه مي شويم و حكومت به سبب آن در يك حالت در جا فرو مي رود و نتيجه آن، عقب ماندگي هايي بود كه در آن دوران حاصل شد.

اين فعال دانشجو گفت: در دوران قاجار شاهد يك غرب گرايي محض بوديم و در راستاي آن رضاخان حوزه هاي علميه را تعطيل كرد و سپس يك نسخه كاملا غربي با نام دانشگاه را در كشور تاسيس كرد، اما در عين حال دانشگاه با وجود اينكه نمي داند چه بايد انجام دهد، در علوم فني حركت رو به جلوي خوبي دارد، اما مي بينيم كه در ررشته هاي علوم سياسي، جامعه شناسي و … مسير واقعي خود را پيدا نمي كند و در كل يك هرزگرد بوجود مي آيد.

عباسي مهر در ادامه سخنان خود از عدم هماهنگي حوزه و دانشگاه سخن گفت و تصريح كرد: در دوران انقلاب اين دغدغه هم در دانشگاه و هم در حوزه به وجود آمد و اين را مي توان گفت ابتداي وحدت حوزه و دانشگاه بود و پس از آن انقلاب فرهنگي يك گامي رو به جلو بود و ما مي بينيم باز هم يك از هم گسيختگي به وجو دمي آيد و حوزه و دانشگاه هر يك مسير خود را مي رود.

تحول نظام آموزشي كشور در وحدت بيشتر حوزه و دانشگاه است

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با بيان جايگاه ويژه حوزه و دانشگاه تصريح كرد: تا زماني كه نقش حوزه و دانشگاه به خوبي مشخص نشود و فعال ترين و كارآمدترين افراد در راس امور قرار نگيرند، وضع به همين منوال خواهد بود و نتيجه و خروجي قابل قبولي نخواهيم داشت.

وي در ادا مه افزود: ما بايد به سمتي برويم كه اولا دانشگاه از اين روش هاي تكراري و مدل هاي وارداتي فاصله بگيرد و نيازهاي واقعي جامعه را جمع آوري كند و نسبت به مقتضيات دست به توليد بزند و در كنار آن هم حوزه ها بايد وارد فعاليت هاي اجتماعي شود و بتوانند نيازهاي نسل حاضر را پاسخگو باشند.

عباسي مهر از لزوم وحدت حوزه و دانشگاه سخن گفت و ادامه داد: لزوم اين وحدت در يك انقلاب بزرگ در نظام آموزشي كشور است، در عين حال كه هزينه هاي بسياري دارد و لذا دانشگاه بايد اين امر را بپذيرد و در كنار آن حوزه نيز قدم هاي اوليه را بردارد كه تجميع اين عوامل اصلاح ساختار وزارت علوم را منجر مي شود.

اين فعال دانشجويي همچنين افزود: تا زماني كه روند توليدات ليبرالي داشته باشيم و سيستم داخلي نظام بخواهد اين روند را ادامه دهد، قطعا تحولي شكل نخواهد گرفت، بنابراين اگر نظام آغوش خود را بر تحولات باز كند و نيز خود دانشگاه بپذيرد كه بايستي با توجه به مقتضيات دست به توليد بزند، قطعا منجر به پيشرفت خواهد شد.

راهكار علمي در تحول، اصلاح ساختار وزارت علوم است

عباسي مهر به موضوع اصلاح ساختار وزارت علوم اشاره كرد و گفت: اولين قدم آن است كه مجموعه وزارت علوم بايد روند اينكه اعضاي هيات مديره بايد از مديران دانشگاه ها باشند را اصلاح كند و تا زماني كه اعضاي هيات هاي علمي جز مديران باشند، پيشرفتي حاصل نخواهد شد.

وي در ادامه افزود: در همين راستا بايد افرادي دلسوز و آگاه به ارزش هاي دانشگاه را گردهمايي فكري كرد تا بتوان گام هاي گسترده در وحدت حوزه و دانشگاه برداشت و اما سوالي اساسي مطرح است، با وجود اينكه از يك جامعه اسلامي برخورداريم، چرا اساتيد از همه ظرفيت هاي موجود استفاده نمي كنند؟

در اين گفت و گو كه عباس انساني دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت نيز حضور داست كه وي از فاصله زياد آرمان تشكل‌هاي دانشجويي با يك دانشگاه ايده آل سخن گفت و اظهار داشت: اصلي ترين مانع در تحقق چنين دانشگاهي، ساختار وزارت علوم و سياست هاي حاكم بر آن است.

انساني گفت: راه برون رفت از اين شرايط تربيت نيروي انساني متعهد است، زيرا اساتيد مجرب هستند كه بر دانشگاه اثرگذاري مستقيمي دارند و لذا بايد كساني را تربيت كرد كه بتوانند در چارچوب قالب ها و بر اساس آنچه كه در سند چشم انداز است، حركت كننند.

اصلاح اركان فاسد، با يك نگاه ساختار شكنانه صورت مي گيرد

انساني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بايد اركان دانشگاه را كه متاسفانه برگرفته از غرب است، اصلاح كنيم و اگر بخواهيم چنين امري صورت دهيم بايد با نگاه ساختارشكنانه به مسائل بپردازيم و با توليد علم و پيشرفت پژوهش به اصلاح اين ساختار پوسيده كمك كنيم.

اين فعال دانشجويي در ادامه سخنان خود به تلاش تشكل هاي دانشجويي در اصلاح وضع موجود اشاره كرد و اظهار داشت: يكي از سياست هايي كه تشكل هاي دانشجويي با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري بر عهده دارند، دو بحث تربيت نخبه هاي علمي و سياسي است و من معتقدم تربيت انساني كه در حوزه هاي علمي و سياسي به شكوفايي مي رسند، بايد با يك سياست گذاري خوبي از سوي تشكل هاي دانشجويي صورت گيرد و عملي كردن اين سياست ها منجر به نخبگي خواهد شد.

با وجود بدنه غربگرا در دانشگاه راه به جايي نمي بريم

مهدي عباسي مهر در ادامه گفت و گو به همكاري و تعامل بيشتر وزارت علوم و تشكل هاي دانشجويي اشاره كرد و اظهار داشت: در بحث نخبگان و ساختن آينده دانشگاه، وزارت علوم بايد در اين راه با همكاري تشكل هاي دانشجويي رو به جلو حركت كند و در اين رويكرد بايد ديد به چه ميزان به تشكل هاي دانشجويي نقش مي دهند و آنها را سهيم مي كنند.

وي تصريح كرد:‌ با توجه به اينكه دانشجويان مدتي را در عضويت و همكاري با تشكل هاي دانشجويي به سر مي برند، اما هنگامي كه وارد سيستم دولتي مي شوند، هيچ كار خاصي انجام نمي دهند و آن جنبشي كه بايد صورت گيرد، به وجود نمي آيد.

اين فعال دانشجويي سخنان خود را با ارايه يك مثال ادامه داد و گفت: دانشجويي را در نظر بگيريد كه در رشته علوم سياسي تحصيل مي كند و در عين حال عضو تشكل دانشجويي نيز مي شود.

عباسي مهر ادامه داد: ما شايد بتوانيم تقريبا ۲۰درصد زمان وي را در اختيار بگيريم ولي ۸۰ درصد مابقي وقت دانشجو سر كلاس و كنار اساتيد سپري مي شود و دانشجوي انقلابي ما سر كلاس با انديشه هاي ماركس و سيستم هاي مديريتي غرب و ليبرال دموكراسي و سكولاريزم سروكار دارد و در اين بين چند واحد انقلاب اسلامي و انديشه هاي سياسي امام(ره) را نيز سپري مي كند.

وي در ادامه افزود: يعني دانشجوي ما در يك بستر ليبرالي رشد مي كند و بر همين اساس است كه ما ۳۰ سال در حال مبارزه با ساختار دانشگاه هستيم و ما در دانشگاهمان در رشته هاي كليدي و پايه اي كه قرار است معماري و‌ آينده اين كشور را در دست گيرد، مي بينيم كه ساختار سكولاري وجود دارد و تنها يك رونماي اسلامي دارد و نتيجه آن كاملا مشخص است.

عباسي مهر گفت: اگر امروز عده اي سهوا يا تعمدا اظهارنظري بر خلاف انديشه هاي امام(ره) انجام مي دهند، امر جديد و عجيبي نيست.

گذار از وضع موجود، ايجاد عطش و احساس نياز در دانشجويان است

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت به مبارزه با دانشجويان با اين سيستم بيمار اشاره كرد و اظهار داشت: در حدود ۴۰ سال است كه ما در حال مبارزه هستيم و هزينه هاي بسياري داريم و از سويي نيز يك جريان متحجر و سوء استفاده گر مانع ايجاد بلوغ در دانشگاه هستند و ۳۰ سال خود ما به نام جمهوري اسلامي به غرب خدمت مي كنيم.

عباسي مهر افزود: ما براي مبارزه با اين سيستم بيمار بايستي آستانه تحمل وضع موجود را كاهش دهيم، همچنان كه اين امر در اوايل انقلاب اتفاق افتاد و انقلاب فرهنگي را منجر شد و جامعه دانشگاهي ما بايد به اين نتيجه برسد كه به اين انقلاب نياز دارد و در اين صورت دادن هزينه، ارزشمند خواهد بود.

وي همچنين اظهار داشت: اگر يك روند ساختارگرايانه و پله به پله را آغاز كنيم و به دانشجو بفهمانيم كه ما با يك چالش جدي روبرو هستيم و در كنار آن دست مافياي ثروت را از دانشگاه قطع كنيم، آن وقت مي بينيم كه جامعه چگونه پذيراي آن خواهد شد و موتور قدرتمند دانشگاه به حركت خواهد افتاد.

اين فعال دانشجويي اظهار داشت: اين امر مستلزم گذر زمان و لزوم كار تشكيلاتي گسترده است و الا اگر ما بخواهيم در يك دوره كوتاه و الزام و اجبار شرايط را عوض كنيم، قطعا نتيجه عكس خواهد داد.

به هيچ وجه اجازه عدول از خط قرمزها را نمي دهيم

در بخش پاياني اين گفت و گو، انساني، دبير سياسي تحكيم وحدت از خط قرمزهاي اين تشكل سخن گفت و تصريح كرد: در اين چند دوره اخير، دفتر تحكيم وحدت تلاش خود را بر تقويت نيروهاي تشكيلاتي قرار داده است و در عين حال اتفاقات اخير باعث شد مقداري تعاملات جريان ضد انقلاب و جريان انقلابي در جنود قرار گيرد و لي آنچه مسلم است ما خط قرمزي جداي خط قرمز مباني انقلاب نداريم.

انساني گفت: راه امام و آرمان هاي انقلاب اسلامي براي همه جريان هاي سياسي مدنظر است و عدول از اين مرامنامه هرگز پذيرفته نيست و دفتر تحكيم فارغ از همه وابستگي سياسي و سلايق مختلفي كه در جامعه وجود دارد، بررسي عملكردها، رصد كردن فضاي موجود، تذكر و انتقاد از عملكردهاي نابجا را در دستور كار خود قرار داده است.

اين فعال دانشجويي در پايان گفت: ممكن است به فراخور زمان اين مساله تغيير كند ولي آنچه مشخص است، دفتر تحكيم وحدت رسيدن به اهداف و آرمان هاي انقلابي را از موضع انقلابي و ابوذر زمان بودن براي خود قائل است و اساسا غير از اين چارچوب نه تنها براي دفتر تحكيم وحدت بلكه براي تمامي جنبش هاي دانشجويي كه مستقل و بيدار هستند، متصور نيست.