مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

tehran_jica1

نقشه پراکندگی شدت زلزله - (مدل گسل ری)

نقشه پراکندگی شدت زلزله – (مدل گسل ری)

موضوع :

برچسب ها :