مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

۱۷۳۲۶۱۲۷_۲d1fb79247

توهین مقدسات اسلامی در آمریکا و کشورهای اروپایی

موضوع :

برچسب ها :