مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for

دعا

بیایید برای هم دعا کنیم که خداوند بگیرد  هرآنچه که خداوند را از ما می گیرد.

آمین یا رب العالمین