مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / اندیشه / صاحبان انقلاب ۳۱ ساله
Avatar for مهدی عباسی مهر

صاحبان انقلاب ۳۱ ساله

مشاهده تصاویر زیر برای مرفیهن بی درد و سیاسیونی که دارای بیماری قلبی هستند توصیه نمی شود!

منطقه كارشود

منطقه كارشود

اگر همراهی این توده های محروم نبود، حکومت نمی توانست بر قرار باشد

منطقه كارشود

منطقه كارشود

آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده  باشند.

منطقه كارشود

منطقه كارشود

کاش کاخ نشینان حال دردمندان ما را مشاهده می کردند، تا به جنایات دولت جبار آمریکا دامن نزنند!

منطقه كارشود - خانه های ساخته شده و  در حال ساخت در منطقه به همت دولت نهم

منطقه كارشود - خانه های ساخته شده و در حال ساخت در منطقه به همت دولت نهم

ما _ بحمدالله _ امروز همه دست اندر کارهایمان کاخ نشین نیستند، دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست.آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید  فاتحه دولت و ملت را بخوانیم

منطقه كارشود

منطقه كارشود

این پایین شهريها و این پابرهنه ها _ به اصطلاح شما!  _ اینها ولی نعمت ماها  هستند

راستش را بخواهید می خواستم برای ۳۱ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی مطلبی بنویسم که گذرم به وبلاگ زمبور و مطلبی به نام سرزمين احمدی نژادی ها و  گزارش تصویری آن افتاد.  جایی که بهتر است قلم به احترام تصویر از حرکت بایستد……