مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

nameh_mahsoli_rahbari

نامه جعلی وزیر کشور خطاب به رهبر انقلاب – خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل

موضوع :

برچسب ها :