مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / ایران زمین / ۸ سال افتخار
Avatar for

۸ سال افتخار


کربلا کربلا ما داریم میاییم @ Yahoo! Video