مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

SCI2011_0004_sm

تصویر برداری و طیف نگاری از کهکشان m17

موضوع :

برچسب ها :