مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

SCI2014_0008

طیف نگاری از نبولای NGC 7072

موضوع :

برچسب ها :