مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
Avatar for مهدی عباسی مهر

supernovae

تصویر یک سوپر نوا

موضوع :

برچسب ها :