مهدی عباسی مهر

نظراتم درباره علم، فناوری اطلاعات، فرهنگ و سیاست
خانه / نرم افزار اذان گو - آپدیت جدید / Screen Shot 2014-08-15 at 2.43.32 PM